Satınalma Talep Modülü

Talep modülü  satınalma süreci içerisinde ihtiyacın belirlenmesinden sonra ihtiyaç için gereken talep tanımlanır ve şirket içerisinde gerekli olan onay sürecinden geçirilir, onay esnasında stok kontrolünün yapılması, stok içerisinde bulunmaması durumunda satınalma teklif ve pazarlık aşamalarına hızlıca geçilmesini sağlamaktadır.

Hangi özellikleri barındırır?

  • İçerisinde gelişmiş yetki sistemi tanımlama imkanı barındıran talep modülü sayesinde firmalar satınalma talep hiyerarşi döngüsünü Pratis içerisinden oluşturabilir.
  • Kurumsal Kaynak Planlama uygulamasının satınalma modülü gibi kullanılabilmektedir. Bu tip sistemlere sahip olmayan satınalma organizasyonları talep modülünü de kullanarak komple bir satınalma çözümüne kavuşabilir; işletim ,kurulum, desteğe ihtiyaç duymaksızın çok daha ucuz ve etkin biçimde süreçlerini yönetebilir.
  • Satınalma Talep modülünde satınalmacılar, hizmet alımı veya satın alınacak her ürün veya hizmet için ihtiyaç sahibi birimler tarafından hazırlanmış  teknik şartnamelerine uygun Satınalma Talep Formu doldurup onaya gönderebilmektedir. Talep formu şirket içinde gerekli birimlere e-mail ile dağıtılıp yetkililerce onaylanabilir. (elektronik imza desteği bulunmaktadır )
  • Kritik stok seviyelerini tedarik süresi, devir hızı, raf ömrü gibi parametreleri göz önüne alarak satınalma talebi yapılacak ürün veya hizmetin seçimi kolaylıkla yapılabilmektedir
  • Kritik stok seviyesine ulaşmış ürünlerde satın alma birimleri içerisinde daha önceden yapılmış tanımlara göre  otomatik satın alma talimatlarının onay zincirine bağlı kalarak başlatılabilir ve ayrıca onayların tamamlanması ile birlikte talep eden kişiye ve satınalma yetkilisine ilgili bildirimler elektronik ortamdan yapılır.