Uygulama Geliştirme

Kurumların ihtiyaçlarından kaynaklanan özel uygulamalardan bazıları doğrudan uygulama geliştirme kapsamında değerlendirilirken, bazı entegrasyon projeleri için gereken yeni çözüm ihtiyaçları da BİMSA’nın deneyimli ekibi tarafından çözümlenir. Birbirinden farklı geliştirme ortamlarında kazandığı deneyimi kullanarak müşterileri için fark yaratan BİMSA; müşterilerine özel, uçtan uca ve ihtiyaca yönelik çözümler üretmeye devam etmektedir. Pratis Elektronik Ticaret Platformu tamamiyle BİMSA nın deneyimli yazılım ekibi tarafından projelendirilerek geliştirilmiştir.

Pratis Elektronik Ticaret Platformu (Pratis) TÜBİTAK-TEYDEB (*1) destek programı kapsamında olan 1501 - TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ile desteklenerek bir AR-GE projesi (*2) olarak geliştirilmiştir. Ürün kurumsal elektronik satınalama alanında Türkiye’de en kapsamlı ürün olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Bimsa bu proje ile iki farklı alanda araştırma geliştirme faliyetlerini yürütmüştür. Birinci alan fonksiyonel ve iş olarak elektronik ticaret/satınalma, diğeri fonksiyonel olan iş alanlarında sistem geliştirme araçları ve geliştirme olarak özetlenebilir.

 (*1) TÜBİTAK-TEYDEB

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

 (*2) AR-GE projesi

Bimsa’nın TÜBİTAK-TEYDEP kapsamında gerçekleştirdiği projeler

Pratis AR-GE Projesi I.Faz

PROJE NUMARASI                  TEYDEB-3060322

Pratis AR-GE Projesi II.Faz

PROJE NUMARASI                  TEYDEB-3080147